Slovak Society of General Practice (SkSGP / SSVPL)

Stredná 80, 82104 Bratislava, Slovak Republic  
Tel: +421 905876100
Fax: +421 385300600

President
Peter Makara
E-mail: peter.makara@gmail.com

WONCA Council Representative
Michaela Machacova
E-mail: machacovam@gmail.com

 

Email
office@ssvpl.sk
Address
Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) Business Center Polianky (BCP) Polianky 5 841 01 Bratislava Bratislava Slovakia
Last Modified
27 Sep 2023